ऐशराज दाहाल

म पेसाले सोफ़्टवेर इंजिनियर हूँ र हाल सान फ्रान्सिस्को, कैलिफोर्नियामा रहेको स्लयाक मा काम गर्दछु। त्यहाँ मेरो समूहले विश्वकै ठुला कम्पनीहरुको लागि स्लयाकको उपयोग सुचारु राख्न मद्धत गर्छ। यो भन्दा पहिले म पेजरडिउटि, हयाकररांकगोल्डमन स्याक्समा कार्यरत थिएँ।

en | ने