ऐशराज दाहाल

म पेसाले सोफ़्टवेर इंजिनियर हूँ र हाल सान फ्रान्सिस्को, कैलिफोर्नियामा काम गर्दछु।

en